مربوط به انتخابات 92:


مثل مردای گذشته

مثل عشقای قدیمی

توی این خاک عزیزم

توی قلب من سهیمی

زخم جبهه های دیروز

رو تنت واسه نشونه

یادگاری تا همیشه

تا ابد باید بمونه

دیگه حرف آب و نون نیست

پای عزت در میونه

حرف دنیای کسی نیست

حرف عشق و حرف خونه

مرد عشق با پای زخمی

سربلند و سرفرازه

واسه فتح قله ها هم

پای زخمی کارسازه